خدمات حرفه ای آنالیز، تحلیل و مشاوره پیچ های اینستاگرام

آنالیز و تحلیل پیچ اینستاگرام

ارائه گزارش کامل هفتگی وضعیت پیج

بررسی نقاط قوت و ضعف پیچ

مشاوره و آموزش در مورد نحوه انتشار پست ها و استوری ها

با هدف افزایش نرخ تعامل پیج و تعداد فالورها و در نهایت افزایش فروش

 

جهت استعلام نرخ و هزینه خدمات فوق، فرم زیر را تکمیل نمائید: